How many qualitative interviews are enough?

Expert voices and early career reflections on sampling and cases in qualitative research. National Centre for Research Methods Review paper

Reporting and Justifying the Number of Interview Participants in Organization and Workplace Research

De eerste uitgebreide studie over dit onderwerp/The first comprehensive studyn on this subject

Dataverzadiging, data saturation: een kernbegrip in kwalitatief onderzoek (Fuchs & Ness, 2015)

In aansluiting op bovenstaande bronnen: Data verzadiging is bereikt als er voldoende informatie verzameld is om de studie te herhalen, als de maximale mogelijkheden om aanvullende nieuwe informatie te verkrijgen bereikt is, en als verdere codering niet langer haalbaar is

Sociotechnische ontwerpprincipes

In de sociotechnische benadering zoals we die zien bij Van Amelsvoort, P. J. L. M. (1996). Het programmeren en regisseren van veranderingsprocessen. ST Groep.is zijn een viertal ontwerpprincipes handig geordend: eerst Belichten, dan Richten, dan Inrichten en dan Verrichten. Hier alvast twee eenvoudige voorbeelden ter inspiratie.

Wegwijs naar Template Analysis: de deductieve benadering

Template Analysis is een speciale vorm van content analysis voor gebruik in kwalitatief onderzoek.

Vertalen van vragenlijsten vanuit een andere taal naar het Nederlands: kan dat zo maar?

Het komt voor dat je een vragenlijst wilt gebruiken in je onderzoek, maar dat daar geen Nederlandse vertaling van is. Kun je die zomaar zelf vertalen en gebruiken? Hoe weet je dan of dat een correcte vertaling is? Hoe weet je of die vragenlijst valide is? 

Dat kan een ingewikkeld en bewerkelijk proces zijn. Dominant is de 'forward and backward translation'. De eenvoudigste vorm: bijvoorbeeld 'forward' van het Engels naar het Nederlands (doeltaal), dan 'backwards' van die Nederlandse vertaling terug naar het Engels, om de verschillen te beoordelen en te bewerken.

Drie artikelen die daarbij behulpzaam kunnen zijn:

 Niet iedereen heeft de mogelijkheid professionele vertalers in te huren en experts voor validering. Experimenteer eens met de vertaalfunctie van Word om de forward en backwards translation te doen (zie bron 2). Gemakkelijker dan je denkt! 

Wat is een case? Selectie, karakteristieken, vormen, aandachtspunten

White paper met een breed overzicht over begrippen, definities, case selectie en een simpele checklist

 What is a case: Selection, characteristics, forms, points of attention

White paper, a broad overview on concepts, definitions, case selection an a simple checklist

Revival of Deductive Qualitative Research? A discovery tour

Keynote at: 15th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies 9 - 10 June 2016, Kingston, UK

Betrouwbaarheid en validiteit in het kwalitatief onderzoek- White Paper (2009)

In de dominante positivistische kwantitatieve onderzoektraditie zijn betrouwbaarheid, validiteit en triangulatie belangrijke criteria. Omdat kwalitatief onderzoek een ander soort kennis oplevert, gaat de klassieke betekenis van deze begrippen steeds meer wringen. We zien dus een nieuw soort begrippen ontstaan en oude begrippen krijgen een andere betekenis.

Introductie primaire dataverzameling met vragenlijsten / Introduction primary data collection with questionnaires

Het maken van vragenlijsten is een ingewikkelde activiteit. Er komt veel bij kijken. Dit is een Nederlands-/Engelstalige introductie voor eenvoudig beschrijvend onderzoek voor educatieve doeleinden.

Creating questionnaires is a complicated activity. There's a lot to it. This is a Dutch/English introduction for simple descriptive research for educative purposes.