business & family business

 

Gardner, R., Blomme, R.J., Kil, A.J. and Van Dam, N. (2024). Cultural Influences on Early Trust Development in Virtual Teams. Management Research Review. (Vol. 46, 7, pp/ 861-882). https://doi.org/10.1108/MRR-09-2022-0615

 

Kamp, R. N. J., Kuijpers, M. D. C., & Kil, A. J. (2023). De Gouden Rugzak. Handboek voor Vermogende Families (3e dr). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.

 

Dah, H. M., Blomme, R.J., Kil, A.J. and Honyenuga, B.Q. (2023). (2023), "Customer Orientation, CRM Organization, and Hotel Financial Performance: The Mediating Role of Customer Satisfaction". In Chen, J.S. (Ed.), Advances in Hospitality and Leisure (Vol. 18, pp. 113-135. ). https://doi.org/10.1108/S1745-354220220000018007

Azila-Gbettor, E. M., Blomme, R. J., Kil, A.J. and Honyenuga, B.Q. (2022). Antecedents of psychological ownership among family hotel employees. Journal of Family Business Management, 2023.  https://doi.org/10.1108/JFBM-06-2022-0079

 

Gardner, R., Blomme, R.J., Kil, A. J., & Van Dam, N. (2022).Transference Influence Via Referral Sources on Early Trust Development in Virtual Teams. Information & Management.

 

Atatsi, E. A., Curșeu, P. L., Stoffers, J., & Kil, A. (2022). Learn in Order to Innovate. An Exploration of Individual and Team Learning as Antecedents of Innovative Work Behaviours in Ghanaian Technical Universities. Sustainability, 14(4012), 1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14074012

 

Dah, H.M., Blomme, R.J., Kil, A.J., & Honyenuga, B.Q. (2022). Organizational Readiness: Key to Successful CRM Implementation in Hotel Industry. In J. S. Chen (Ed.), Advances in Hospitality and Leisure (Vol. 17, pp. 129-149).

 

Azila-Gbettor, E., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2021). Work values and organizational performance: The mediation effect of organization citizenship behavior in family hotels in emerging markets. Advances in Hospitality and Leisure, 16, 37-46. doi:10.1108/S1745-354220200000016005

 

Azila-Gbettor, E., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2021). Review of Differences Between Listed and Unlisted Family Business Research Trends: A Corporate Governance Context. Journal of Family Business Management, 8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JFBM-03-2020-0023

 

Sanders, M., Kil, A. J., & Kievit, H. (2020). Drijfveren voor samenwerking. Nyenrode Business Universiteit/ VNO, MKB Nederland, MetaalUnie. Breukelen/Den Haag (onderzoeksverslag)

 

Ayimey, E. K., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2020). Insight into how market orientation impacts marketing performance in the hotel industry of Ghana Advances in Hospitality and Leisure, 16, 115-140. doi:0.1108/S1745-354220200000016009

 

Azila-Gbettor, A., Berent-Braun, M. M., Honyenuga, B., & Kil, A. J. (2018). Structural aspects of corporate governance and family firm performance: a systematic review. Journal of Family Business Management, 2018-6. doi:10.1108/JFBM614879

Review De Gouden Rugzak

De praktijk leert ons dat een opgebouwd familievermogen na twee generaties in veel families is verdampt. Wat doen families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen? Deze vraag stond centraal in het kwalitatieve onderzoek Vermogens overdracht in Nederland. Door diepte-interviews met vermogende erfgenamen achterhaalden wij hoe zij zijn opgegroeid, zijn voorbereid op het toekomstige familie kapitaal en wat hun ervaringen met geërfd vermogen zijn. Een onderzoek van deze omvang en diepgang heeft in Europa nog niet eerder plaatsgevonden.

Door onvoldoende voorbereiding en communicatie, onduidelijkheden en ruzies kan enkel al de afwikkeling van een nalatenschap een drama worden. Veel erfgenamen ervaren door onvoldoende financiële kennis en ervaring moeilijkheden bij het beheer van hun erfenis. Ook leidt de erfenis regelmatig tot relatieproblemen en problemen met zingeving.

In de 'oude wereld' concentreren vermogende families en hun adviseurs zich vooral op Estate Planning waarbij de fiscale en juridische techniek centraal staat om belasting te besparen. In de 'nieuwe wereld' komt daar een extra element bij: optimale voorbereiding van de volgende generatie op de kansen en verantwoordelijkheden van het vermogen.

'Dit boek is een absolute must voor vermogende families die streven naar een combinatie van behoud van het vermogen en harmonieuze familieverhoudingen.'


Prof. dr. Frans Sonneveldt - estate planner