journals - white papers - boeken - hoofdstukken - blogs

zie voor categorieën de subpagina's

 • Gardner, R., Blomme, R.J., Kil, A.J. and Van Dam, N. (2024). Cultural Influences on Early Trust Development in Virtual Teams. Management Research Review. https://doi.org/10.1108/MRR-09-2022-0615
 • Kamp, R. N. J., Kuijpers, M. D. C., & Kil, A. J. (2023). De Gouden Rugzak. Handboek voor Vermogende Families (3e dr). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • Dah, H. M., Blomme, R.J., Kil, A.J. and Honyenuga, B.Q. (2023). Customer Orientation, CRM Organization, and Hotel Financial Performance: The Mediating Role of Customer Satisfaction. In Chen, J.S. (Ed.), Advances in Hospitality and Leisure (Vol. 18, pp. 113-135. ). https://doi.org/10.1108/S1745-354220220000018007
 • Doorewaard, J. A. C. M., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Een praktische handleiding (3e dr.). Boom Lemma uitgevers.
 • Azila-Gbettor, E. M., Blomme, R. J., Kil, A.J. and Honyenuga, B.Q. (2023). Antecedents of psychological ownership among family hotel employees. Journal of Family Business Management, 2022. https://doi.org/10.1108/JFBM-06-2022-0079
 • Gardner, R., Blomme, R.J.  Kil, A. J., & Van Dam, N. (2022).Transference Influence Via Referral Sources on Early Trust Development in Virtual Teams. Information & Management.
 • Atatsi, E.A., CurČ™eu, P. L., Stoffers, J., & Kil, A. (2022). Learn in Order to Innovate. An Exploration of Individual and Team Learning as Antecedents of Innovative Work Behaviours in Ghanaian Technical Universities. Sustainability, 2022. 14, 4012, 1-13, https://doi.org/10.3390/su14074012
 • Dah, H.M., Blomme, R.J., Kil, A.J., & Honyenuga, B.Q. (2022). Organizational Readiness: Key to Successful CRM Implementation in Hotel Industry. In J. S. Chen (Ed.), Advances in Hospitality and Leisure (Vol. 17, pp. 129-149).
 • Atatsi, E.A., Stoffels, J., & Kil, A.J. (2021). Work Tenure and Organizational Citizenship Behaviors. A Study in Ghanaian Technical Universities. Sustainability, 132(13762), 1-14. https://doi.org/10.3390/su132413762
 • Atatsi, E.A., Stoffers, J., & Kil, A.J. (2021). Team Learning, work behaviors, and performance: a qualitative case study of a Technical University in Ghana. Sustainability, 13(13703). https://doi.org/10.3390/su132413703
 • Atatsi, E.A., Stoffers, J., & Kil, A.J. (2021). The Non-Linear Association Between Work Tenure and Organizational Citizenship Behaviors. Sustainability.
 • Azila-Gbettor, E., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2021). Review of Differences Between Listed and Unlisted Family Business Research Trends: A Corporate Governance Context. Journal of Family Business Management, 8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JFBM-03-2020-0023  
 • Azila-Gbettor, E., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2021). Work values and organizational performance: The mediation effect of organization citizenship behavior in family hotels in emerging markets. Advances in Hospitality and Leisure, 16, 37-46. doi:10.1108/S1745-354220200000016005
 • Sanders, M., Kil, A. J., & Kievit, H. (2020). Drijfveren voor samenwerking. Nyenrode Business Universiteit/ VNO-NCW & MKB-Nederland & MetaalUnie. Breukelen/Den Haag.
 • Kil, A. J. (2020). Finance First. Titels van afstudeerscripties van vijf EMFC-opleiding in kaart gebracht (onderzoeksverslag)

 • Ayimey, E. K., Blomme, R. J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. Q. (2020). Insight into how market orientation impacts marketing performance in the hotel industry of Ghana Advances in Hospitality and Leisure, 16, 115-140. doi:0.1108/S1745-35422020000001600
 • Kil, A. J. (2019). De CFO. Ontwerp en validatie van een nieuw profiel (onderzoeksverslag)

 • Atatsi, E. A., Curseu, P. L., Stoffers, J., & Kil, A. J. (2019). Leader–Member Exchange, Organizational Citizenship Behaviours and Performance of Ghanaian Technical University Lecturers. African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 14(1), pp. 25-34, January, 2020 DOI: 10.5897/AJBM2019.8884.
 • Doorewaard, J. A. C. M., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Een praktische handleiding (2e dr.). Boom Lemma uitgevers.
 • Pellis, A., Duineveld, M., De Vries, J., & Kil, A. J. (2019). Heet en niet te blussen. Conflicten als performatieve communicatie systemen, een Luhmaniaans perspectief. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 47(2).
 • Kil, A. J., & Seidenbecher, E. (2019). KODANI DED (Version 2.1) [research application in Excel & Manual]. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Kil, A. J. (2019a). Wat is het verschil tussen Resultaten en Conclusies? [White Paper]. Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Boom hoger onderwijs. https://www.praktijkgerichtkwalitatiefonderzoek2edruk.nl/.
 • Kil, A. J. (2019b). Bouwstenen voor onderzoek over, van & in de praktijk. Onderzoeksleerllijnen in de opleiding HAN FTA. Arnhem: [White Paper].
 • Gardner, R., Kil, A. J., & Van Dam, N. (2019). Research opportunities for determining the elements of early trust in virtual teams. Management Research Review. Vol. 43 No. 3, pp. 350-366.
 • Atatsi, E. A., Curseu, P. L., Stoffers, J., & Kil, A. J. (2019). IWB and the moderating role of gender in the relationship between IL and IWB through an indirect effect of TL.
 • Kil, A. J. (2018a). Enkele methodologische en conceptuele kanttekeningen bij een meerjarenonderzoek naar de toepassing van mediation bij Nederlandse gemeenten (2007, 2012 en 2017). [White Paper].
 • Kil, A. J. (2018b). Lui, Dom en Dakloos Revisited. Tijdschrift Conflicthantering, 2018/3.
 • Azila-Gbettor, A., Berent-Braun, M. M., Honyenuga, B., & Kil, A. J. (2018). Structural aspects of corporate governance and family firm performance: a systematic review. Journal of Family Business Management, 2018-6. doi:10.1108/JFBM614879
 • Atatsi, E. A., Stoffers, J., & Kil, A. J. (2018). Examining the factors that affect employee performance: A systematic literature review. Journal of Advances in Management Research, 2018(6). doi:10.1108/JAMR-06-2018-0052
 • Smits, M., Janssen, N., & Kil, A. J. (2017). Twee jaar Nederlandse Mediation: een zoektocht naar patronen. Nederlandse Mediation, 2017(3), 70-73.
 • Kil, A. J., Slooijer, H., Kanne, M., Koolmees, R., & Vreugde, C. (2017). Stand van zaken van mediation bij gemeenten. Alles mogelijk, zolang het maar geen mediation is …. Arnhem/Breukelen.
 • Kanne, M., & Kil, A. J. (2017). Van pionieren en pioniers. (white paper/onderzoeksverslag). Nijmegen/Breukelen.
 • Danku, L. S., Stoffers, J., Semeijn, J., Kil, A. J., & Honyenuga, B. (2017). A systematic review of relationships among human resources management practices, job satisfaction, work engagement, employability, and job retention; relevance for the Ghanaian context. (teruggetrokken vanwege overlijden van de auteur).
 • Kil, A. J. (2016a, 9 - 10 June 2016). Revival of Deductive Qualitative Research? A discovery tour. Paper presented at the 15th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies Kingston University London.
 • Kil, A. J. (2016b). Conflictmanagement als kennisdomein: een chronisch tekortschietend vakgebied? (Ch. 6). In G. E. Frerks, B. A. De Graaf, & E. W. Muller (Eds.), Handboek Conflict Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 • Kanne, M. J., & Kil, A. J. (2016). Haalbaarheid en borging. Komen tot een voor de overheid en het bedrijfsleven aanvaardbare manier om (dreigende) geschillen tussen hen zo snel en goed mogelijk tot een oplossing te brengen. (white paper/onderzoeksverslag). Nijmegen/Breukelen.
 • Kil, A. J. (2015a). Research Methodology Kennisclips. Arnhem/Nijmegen: HAN.
 • Kil, A. J. (2015b). KODANI DED (Version 1.0) [research application in Excel & manual]. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Doorewaard, J. A. C. M., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2015). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Een praktische handleiding. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2015). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2015. Amsterdam: ING Real Estate Finance.
 • Kil, A. J., & De Jonge, T. F. (2014a). Burgemeester en mediation. Meningen over de toekomst van mediation als instrument voor behoorlijk bestuur. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 2014(4).
 • Kil, A. J., & De Jonge, T. F. (2014b). Burgemeester en mediation. Meningen over de toekomst van mediation als instrument voor behoorlijk bestuur. Paper presented at the Congres Vereniging van Mediators bij de Overheid (VMO) The Netherlands: Breukelen. onderzoeksverslag retrieved from Access
 • Kamp, R. N. J., Kuijpers, M. D. C., & Kil, A. J. (2014). De Gouden Rugzak. Handboek voor Vermogende Families (2nd ed.). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2014a). Vertrouwen keert schoorvoetend terug. Vastgoedmarkt - dec. 2014
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2014b). Identifying Risk Perceptions by real Estate Investors and Banks. The Experts' View 2014. Amsterdam: ING Real Estate Finance.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2014). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2014. Amsterdam: ING Real Estate Finance.
 • Kil, A. J. (2013). Researching professional moet van bricoleur naar ingenieur (Ch. in F. Basten & K. Van Tiggelen (Eds.), Handboek promoveren. Hét oriëntatiepunt voor promoveren naast of na een carrière Dronten: Accent Grave.
 • Kamp, R. N. J., Kuijpers, M. D. C., & Kil, A. J. (2013). De Gouden Rugzak. Handboek voor Vermogende Families. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2013). Belegger heeft genoeg geld maar is voorzichtig. Vastgoedmarkt November 2013.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2013a). The Expert View in 12 Identifying lending trends for European real estate investors & funds. Amsterdam
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2013b). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2013. Amsterdam: ING Real Estate Finance.
 • Veuger, J., & Kil, A. J. (2013). Kenniscentra Maatschappelijk Vastgoed. Eenheid in verscheidenheid: een veldverkenning. In J. Veuger (Ed.), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Hanzehogeschool - Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte.
 • Kil, A. J. (2012a). De Researching Professional. Van Doener naar Denker, Van Bricoleur naar Ingenieur. Breukelen: Nyenrode University Press.
 • Kil, A. J. (2012b). Leiderschap, Ondernemerschap en Stewardship en het advocatenkantoor (Ch. In E. Karssing, M. Pheijffer, B. Hoogenboom, & L. Paape (Eds.), Robuust leiderschap. Wijze lessen (C&M ed.). Assen: Van Gorcum.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2012a). Visies op Vastgoedfinanciering. PropertyNL Magazine (Dec. 2012).
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2012b). Beleggers nog stevig in zadel in crisisgeweld. Vastgoedmarkt December 2012 52-53.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2012c). Visies op vastgoedfinanciering. ING Real Estate Finance - Nyenrode Business Universiteit - REF Special - No. 3
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2012d). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012. Amsterdam/Breukelen: ING Real Estate Finance/Nyenrode.
 • Kil, A. J. (2011a). Talentontwikkeling (Ch. In B. Heisterkamp & C. Martels (Eds.), De topmanager speelt 4-4-2. Een organisatie leiden zoals Mourinho dat zou doen Delft: Eburon Business.
 • Kil, A. J. (2011b). Competences (portfolio) for managing partners. Managing Partner UK, April 2011.
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2011a). Visies op vastgoedfinanciering. ING Special - dec. 2011
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2011b). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers. PropertyNL Magazine, dec. 2011
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2011c). Beleggers willen geen andere vastgoedfinanciering. Vastgoedmarkt - dec. 2011
 • Berkhout, T. M., & Kil, A. J. (2011d). Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2011. Amsterdam/Breukelen: ING Real Estate Finance/Nyenrode.
 • Kil, A. J. (2010a). Mijn eigen reisbureau. Mr-online (nov. 2010)
 • Kil, A. J. (2010b). Generatiedenken voor (financiële) dienstverleners. Private Wealth. November/december 2010, 15-18
 • Kil, A. J. (2010c). Strategische en operationele flexibiliteit is absoluut noodzakelijk. Banking & Finance. European Platform for Financial Professions Editie Nederland. 21jrg., nr 5 - september/oktober 2010.
 • Kil, A. J. (2010d). Met de voeten in de modder. Magazine voor juristen jrg. 2010, nr. 10., C&M.
 • Kil, A. J. (2010e). Blame it on the Bossa Nova. Magazine voor juristen sept. 2010, C&M.
 • Kil, A. J. (2010f). De IKEA-advocaat en de Doe-Het-Zelf-Jurist: verzuchting in de vakantie. Mr-online aug. 2010.
 • Kil, A. J. (2010g). Gratis leren voor de toekomst in een veranderend landschap. Magazine voor juristen jrg. 2010, nr. 7.
 • Kil, A. J. (2010h). Chinezen kunnen niet autorijden … Magazine voor juristen, jrg. 2010, nr. 6.
 • Kil, A. J. (2010i). Na de tropenjaren kun je altijd nog coach worden. Mr-online, mrt. 2010
 • Kil, A. J. (2010j). Competentieprofiel voor de opleidingsadviseur in het advocatenkantoor. Magazine voor Juristen mei 2010.
 • Kil, A. J. (2010k). Innovatie: de pot van Cees Budingh. Magazine voor juristen jrg. 2010, nr. 4.
 • Kil, A. J. (2010l). Marktoriëntatie in tijden van crisis: waar hebben we het eigenlijk over? Een stukje theorie. Magazine voor juristen april 2010.
 • Kil, A. J. (2010m). De nieuwe helden: Champions, Rainmakers en Dealmakers. Magazine voor juristen april 2010.
 • Kil, A. J. (2010n). De Advocaat is ook een Appellation Contrôlée. Mr-online, april 2010
 • Kil, A. J. (2010o). HBO-juristen doen eenvoudig uitzoekwerk …. Mr-online febr. 2010.
 • Kil, A. J. (2010p). Het luipaard en de kleine karekiet - recensie Van der Mandele & Parker (2009). Changing the leopard's spots. Renewal of the professional firm. Amsterdam: Pearson Eduction Benelux. Magazine voor juristen mrt. 2010.
 • Kil, A. J. (2010q). Hoe houd ik mijn stagiaires tevreden: vijf dingen die elke patroon moet weten! 6 - febr. 2010 C&M.
 • Kil, A. J. (2010r). When In Rome (Do As The Romans Do). Magazine voor juristen jrg. 2010, nr. 3, Column.
 • Kil, A. J. (2010s). Compliance: het hoe en het wat. Magazine voor juristen jrg. 2010, nr. 2.
 • Kil, A. J. (2010t). Talent ontwikkeling van stagiaires: de schijf van vijf. Mr-online jrg. 6 - 29-01-10.
 • Kil, A. J. (2010u). Managementcompetenties van de managing partner van de law firm. (PhD dissertation), Radboud Universiteit, Nijmegen. The Netherlands.
 • Kil, A. J. (2009a). Verzekeraar profileer je als opleider. InFinance nr. 15/16 - jrg 12 - 4 sept.2009,
 • Kil, A. J. (2009b). Man versus Machine. Globe juli.
 • Kil, A. J. (2009c). Compliance en organisatieverandering: van AHAMA naar BAHAMA (Ch. In C. A. Wielenga, J. de Bruin, R. A. M. Houben, R. J. Hoff, P. A. M. Diekman, P. C. Verloop, W. H. J. M. Nuijts, & I. Palm-Steyerberg (Eds.), Jaarboek Compliance 2010 Woerden: Nederlands Compliance Instituut.
 • Kil, A. J. (2009d). Vijf ingrediënten voor talent ontwikkeling: uitnutten of uitputten? HRM in de Praktijk Afl. 44 - dec 2009, 3/7 - 3.6. pp. 1-16.
 • Kil, A. J. (2009e). New distribution channels; an exciting adventure? Globe, April-2009 24-26.
 • Kil, A. J. (2009f). De mediator als professional of de professional als mediator? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 11(1).
 • Kalton, G. (2009). Designs for Surveys over Time (Ch. 5). In R. Chakraborty, C. R. Rao, & P. Sen (Eds.), Handbook of Statistics (pp. 89-108). London: Elsevier.
 • Kil, A. J., & Zwanenburg, A. W. C. M. (Eds.). (2008-2013). Beroepsopleiding Advocatuur (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kil, A. J., & Jagtenberg, R. (2008, C&M). Een rondetafelgesprek met vier (Nederlandse) opleidingsinstituten. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 2008 (11) 4.
 • Kil, A. J. (2008a). Community of Practice for Solvency II. How can we get smart together. Globe (Oct. 2008).
 • Kil, A. J. (2008b). Mozart. The ultimate talent. Globe (Jan. 2008).
 • Kil, A. J. (2008c). Conflict Communicatie Competenties. Een instrument om een conflict in de communicatie op te sporen. HRM in de Praktijk 42(6/6 -21), 121.
 • Kil, A. J. (2007a). KODANI. Analyse instrument voor kwalitatief onderzoek in Microsoft Excel (Version 2.3). http://www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl/kodani. The Netherlands, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kil, A. J. (2007b). Mauk Mulder, de rebelse professor die de machtsrelaties duidt (interview). Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 11(2), 7-15.
 • Kil, A. J. (2007c). Procesmodel Mediation. Een poging tot conceptuele integratie van Mediationstrategieën, Besluitvormingsmodellen en Beslisgedrag. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 11(2), 32-42.
 • Kil, A. J. (2007d). Risicoanalyse en mediation (Ch. 1.4.3).(C&M, Trans.). In M. Schonewille (Ed.), TOOLKIT Mediation Advocacy. De kunst om uw cliënt bij te staan in mediation en bij andere methoden van conflicthantering (pp. 94-101). Den Haag: Boom.
 • Kil, A. J. (2007e). Mediation advocacy (Ch. 2).(C&M, Trans.). In M. Schonewille (Ed.), TOOLKIT Mediation Advocacy. De kunst om uw cliënt bij te staan in mediation en bij andere methoden van conflicthantering (pp. 27-35). Den Haag: Boom.
 • Kil, A. J. (2007f). Mediation in de HRM praktijk. HRM in de Praktijk 36(6/9), 1-12.
 • Vollebregt, B. A. W., & Kil, A. J. (2006). Wat wilt u: mediation of een goed gesprek? Tijdschrift voor Mediation - Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij augustus 2006.
 • Kil, A. J. (2006a). Plaatsbepaling. Inleiding bij B. Delleman, Conflictmanagement, een (nieuwe) mogelijkheid voor het vrijwilligerswerk. VIO - Vrijwillige Inzet Onderzocht. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Onderzoek naar Vrijwilligerswerk jrg. 3, nr 1, pg. 18.
 • Kil, A. J. (2006b). Alle boeken opschuiven. (recensie Analyse, diagnostiek en interventie). Tijdschrift voor Mediation, 2006, nr. 3
 • Kil, A. J. (2006c). Conflicten (Ch. 1).(C&M, Trans.). In T. Bercx, A. J. Kil, L. Marinusse, & R. Van der Laan (Eds.), Handboek voor conflictmanagement en mediation. Een leidraad voor de P&O-er (pp. 9-15). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 • Bercx, T., Kil, A. J., Marinusse, L., & Van der Laan, R. (2006). Handboek conflictmanagement en mediation. Een leidraad voor de P&O-er. Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 • Kil, A. J. (2005). Toolkit Mediation: een mijlpaal in de ontwikkeling van mediation in Nederland (recensie). ADR Actueel, december 2008, nr. 8
 • Kil, A. J. (2004a). Leren in de law firm (Ch. 4).(C&M, Trans.). In R. Vam Otterloo (Ed.), 15 jaar Beroepsopleiding Advocatuur. Historie, dilemma's en uitdagingen Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kil, A. J. (2004b). Met grote stappen door de evolutie van denken en theorieën over conflicten. Paper MA Conflictmanagement (White Paper).
 • Kil, A. J. (2003). De betrokkenen in een mediationproces (Ch. 4).(C&M, Trans.). In H. J. Bonenkamp, A. F. M. Brenninkmeijer, J. v. Bruggen, & P. Walters (Eds.), Handboek Mediation (2003; Ch. 4) ed.). Den Haag: SDU Uitgeverij.
 • Kil, A. J. (2002). Knowledge Creation and Corporate Curriculum. (MBA), Nottingham Law School, Nottingham.
 • Baanders, A. P., Kil, A. J., & Valbracht, J. G. (2002). Beroepsopleiding Advocatuur (1e-4e ed.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kil, A. J. (2001a). Motivatie, emotie, kennis, omgeving en gedrag: het Mekogmodel (Ch.,(C&M, Trans.). In H. J. Bonenkamp, A. F. M. Brenninkmeijer, J. van Bruggen, & P. Walters (Eds.), Handboek Mediation Den Haag: SDU Uitgeverij.
 • Kil, A. J. (2001b). Opzetten van Competentiemanagement: De professional in beeld. SBMagazine, Maandblad voor Schoolbestuur en Management 6e jrg. Okt. 2001, nr. 2.
 • Kil, A. J. (2001c). Monoloog, dialoog en multiloog. Tijdschrift voor Mediation. Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij 2001, nr. 2.
 • Kil, A. J. (2001d). De Nieuwe Professional. Paper presented at the Paper gepresenteerd op het Congres Kandidaat-Notarissen “Patronaat in het Notariaat Amsterdam.
 • Kil, A. J. (2001e). Mediation: 9 x anders. Paper presented at the Startsymposium Mediation Andere RechtsHulp Haarlem.
 • Kil, A. J. (2001f). Gebruik maken van spanningen bij het oplossen van conflicten. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening april 2001.
 • Kil, A. J., & Son, G. (2000). Alternatief voor gang naar de rechter: mediation. Inzicht in Medezeggenschap 3e jr., mei 2000.
 • Kil, A. J. (2000a). Mediation: Piramides en IJsbergen. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening december 2000.
 • Kil, A. J. (2000b). Mediation: tegen, met, en niet zonder. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening jrg. 8, aug. 2000.
 • Kil, A. J. (2000c). Mediation: De constructie van gelijkmachtigheid. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening jrg. 8, nr. 8.
 • Kil, A. J. (2000d). Mediation: Zorgen en Vechten. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening 2000, jrg. 8, nr. 1.
 • Kil, A. J. (2000e). De constructie van gelijkmachtigheid. Tijdschrift voor SJD. Den Haag. nr. 2, 2000 Kon. Vermande.
 • Couzijn, A., & Kil, A. J. (2000). Echtscheiding en verwerking. Psychologische processen. Paper presented at the Congres Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars, maart 2000
 • Bos, C., & Kil, A. J. (2000a). Mediation: A Welcome Addition to the Professionals Tool Box (Ch.  Coursebook MSc Construction Law London: Kings College.
 • Bos, C., & Kil, A. J. (2000b). Mediation: een welkome aanvulling in de gereedschapskist van de SJD’er (Ch. In H. van 't Blik (Ed.), Trends en Ontwikkelingen in de Sociaal Juridische Dienstverlening Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Kil, A. J. (1999a). Conflictmanagement en clientrelaties. Schets van een opleidingsprogramma. PWC (White Paper). Amsterdam.
 • Kil, A. J. (1999b). De Mediator. Lui, dom en dakloos? Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening 6.
 • Kil, A. J. (1999c). Mediation: leren in plaats van vechten. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening 3.
 • Kil, A. J. (1999d). HRM als marketing instrument. Paper presented at the Studiedag Marketing van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie; april 1999
 • Kil, A. J. (1999e). Mediation: conflictspiraal, en machtsverschillen en criteria voor een succesvolle mediation. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening 4.
 • Kil, A. J. (1999f). Mediation: denken, aanpakken en doen. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening 2.
 • Kil, A. J. (1998). An invitation to a candid conversation. University of Hertfordshire Business School, England: Hertford.