Quick & Dirty introduction into a Systematic Literature Review

Three technics: coding (initial) to organize the information, selection methods of relevant sources, typing the literature review

Hoe maak ik een denklijn in het literatuurhoofdstuk

Handig voor een onderzoeksrapport of afstudeerscriptie

Simple template scanning literature

Eenvoudig format voor een eerste scan van literatuurbronnen ter illustratie (vijf bronnen per core-concept; max. vier core concepten, maar eenvoudig uit te breiden)

Illustration of a simple template for a first scan of literature (five source per core concept; max. four core concept, but easy to expand)

ChatGPT: Garbage in - Garbage out

Dit is een vergelijking tussen twee originele tekstdelen uit een scriptie die daarna door CHATGPT ge-edit zijn. De tekststijl is duidelijk verbeterd. Het valt op dat CHATGPT slecht geformuleerde, niet complete zinnen of zinnen met onjuiste informatie of relaties tussen genoemde aspecten niet kan verbeteren. Studenten met schrijfproblemen kunnen geadviseerd worden teksten te editen met ChatGPT. Die nieuwe tekst dienst zeer kritisch gelezen te worden. De betere formulering leidt snel af van de logica of de correctheid van de inhoud. De vraag is ook of studenten met taalproblemen dat kunnen zien!

'Find the Gap'

Onderzoek wordt nogal eens gestart met wat genoemd wordt: 'de gap in de literatuur'. Wat is onderzocht, wat is nog niet onderzocht? en dan heb je de gap .... Dat is een nogal slordige benadering. Er zijn vele soorten gaps in de literatuur. Deze opsomming is behulpzaam bij een beter zoekproces en het beter formuleren van een meer bepaalde gap.

How theory is used and articulated in qualitative research

There is a long tradition within qualitative research of theory being central and of critical importance.
Qualitative research theory often equates with the methodologies used but this is a complex relationship,
plagued by lack of consensus among scholars regarding how theory and methodology are related.

Zichtbaarheid van gebruik van theorie én beschrijvend of kritisch schrijven in een onderzoek

Er zijn verschillende types van gebruik en de zichtbaarheid van theorie in een onderzoek en ook nog de wijze waarop de theorie geschreven wordt. De belangrijkste verschillen bij elkaar gezet in twee (Engelstalige) tabellen.

Wat is een systeem?

Bij Jan in 't Veld vinden we - vanuit de technische bedrijfskundig perspectief - inzichtelijke definities van een Systeem, een Subsysteem en een Aspectsysteem

Zoeken naar literatuur - Search for literature

Als je geen toegang hebt tot de bibliotheken van wetenschappelijke tijdschriften en je wilt wetenschappelijke artikelen niet kopen,  zijn dit ook goede plaatsen om te zoeken; sommige ook voor Engelstalige boeken over onderzoek.

If you don't have access to the libraries of scientific journals, and you don't want to buy articles, here are also good places to search; some also for books on methodology.

‘Derbycollecte voor behoud van de botters’ - een artikeltje geschreven aan de hand van de AIDA formule

De AIDA-formule die in de direct marketing gebruikt wordt, vindt zijn grondslag in de literatuur. Dit is een speels voorbeeld van het maken van een tekst op grond daarvan