onderzoek

Neem contact op bij vragen over

 

  • wenselijkheden en mogelijkheden een bepaald vraagstuk te kunnen/laten onderzoeken
  • vragen over onderzoeksstrategieën, -methoden of -technieken
  • vragen over het opstellen van een onderzoeksplan
  • begeleiding, projectmanagement, kwaliteitsbewaking, second opinion 
  • technische vraagstukken over het (laten) doen van onderzoek
  • vragen over data analyse (SPSS, PLS, R, Atlas.ti, KODANI, NVivo)
  • advisering/bemiddeling over/bij het vinden van een onderzoeker, onderzoeksbedrijf of wetenschappelijk instituut
  • cursussen didactiek van methodologie in het hoger onderwijs
  • leerdoelen en rubrics voor onderzoek in het hoger onderwijs (Bloom/Kratwohl/Romiszowski)

 

Voor individuele begeleiding van afstudeeronderzoek of promotie wordt verwezen naar aanbieders op het internet.